متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز هنوزم گریه ی بارون