مصمم‌النصوص

مصمم‌النصوص

مصمم‌النصوص

صالة عرض

صالة عرض مصمم‌النصوص سردار دل‌ها  ایران سردار باغیرت

مماثل

صالة عرض مصمم‌النصوص 653KB
مرد میدان ایران سردار باغیرت

653KB مرد میدان

صالة عرض مصمم‌النصوص 672KB
سردار دل‌ها ایران سردار باغیرت

672KB سردار دل‌ها

صالة عرض مصمم‌النصوص 844KB
مرد میدان ایران سردار باغیرت

844KB مرد میدان

صالة عرض مصمم‌النصوص 454KB
مردِمیدان سردار باغیرت

454KB مردِمیدان

صالة عرض مصمم‌النصوص 402KB
مردِمیدان سردار باغیرت

402KB مردِمیدان

صالة عرض مصمم‌النصوص 76KB
مردِمیدان سردار باغیرت

76KB مردِمیدان

انستغرام مصمم‌النصوص

إتبع
.
قهوه‌ات رو بنوش و باور کن
من درون فنجان تو نمی‌گنجم!

#زهـــرآ_جعفرپور ✍

طراح: @z__jim__1381

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
مـژه بـر هم نزنم تا که ز دستم نرود
ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی

طراح: @jaberi_graphic

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
هرچقدر بزرگ تر شدیم دنیامون کوچک تر شد🙂👩🏻‍🦯...

طراح: @tyb_orgl

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
اگر دلتنگی امان دهد 
کمی زندگی خواهیم کرد

طراح: @hafez_graphic

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
دلم گرفته برایت...؛🫀🙂💜
#ترانه‌شادمان 👩🏻‍💻

طراح: @tarwne_sh

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
دلم به باده و گل وا نمیشود، چه کنم؟
بهار من بُوَد آن دَم که #یار می آید ...

طراح: #saleh

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp